Biomasa

Palm Kernel Shell

Palm Kernel Shell (PKS) to rozdrobnione nasiona owocu palmy - olejowca gwinejskiego. Wysoka wartość energetyczna (przeciętnie 4000 Kcal/kg) oraz niespotykanie niska zawartość popiołu i siarki sprawiły, że od kilku lat PKS robi zawrotną karierę jako wysokiej jakości biopaliwo.

Palm Kernel Shell może być spalany jako samodzielne paliwo ekologiczne lub, jako naturalny, wysokojakościowy pelet, spalany w kotłach kogeneracyjnych jako dodatek do węgla (w tej postaci pozwala na znaczne zmniejszenie emisji CO2).

PKS może być także stosowany jako dodatek do innych rodzajów biomasy.

Oferowany przez nas surowiec pochodzi z plantacji położonych w Malezji i Indonezji. Palmy olejowe owocują całorocznie, a możliwości wytwórcze producentów oleju są na tyle duże, że gwarantuje to stały dostęp do oferowanego przez nas produktu i zapewnia dostawy wielkomasowe, które drogą morską trafiają do Polski regularnie raz w miesiącu.

Proces pozyskiwania łupin ziarna palmy olejowej

proces

Zalety łupin palmy olejowej jako biomasy

Cechy i parametry oferowanego przez nas produktu stawiają go na czele wśród dostępnych w tej chwili rodzajów biomasy. Wysoka kultura paliwa, powtarzalność parametrów przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, powoduje, iż zapewnia ono oprócz oczywistych oszczędności kosztów nabycia, emisji CO2 oraz ulg w podatkach, także niższe koszty logistyki wewnętrznej oraz oszczędności w eksploatacji urządzeń peryferyjnych kotłów np.: ładowarek, przenośników, ślimaków itp. Nie są również konieczne niektóre inwestycje takie jak na przykład kosztowne zadaszone składowiska.

Najważniejsze zalety to:
- wysoka kaloryczność 14-20 000 kJ/kg,
- bardzo niska zawartość popiołu ok. 2%,
- stabilna wilgotność 10-20%,
- nienasiąkliwość,
- odporność na kruszenie się nawet w dalekim transporcie,
- stała krzywa uziarnienia,
- stała granulacja (zbliżona do miału II A),
- korzystny ciężar nasypowy – możliwość stosowania również w paleniskach z dolnym
   podmuchem nieregulowanym sekcyjnie,
- tańsza logistyka wewnętrzna (z uwagi na dużą kaloryczność występuje mniejsza
   eksploatacja urządzeń transportu bliskiego),
- odporność na czynniki atmosferyczne - brak konieczności składowania pod dachem,
- możliwość dostarczania w regularnych dostawach,
- dobra mieszalność z miałem węglowym,
- znacznie bardziej odporne na butwienie niż drewno.

pks a trociny

Powyższe zestawienie parametrów kaloryczności, wilgotności i nasiąkliwości poddanych analizie próbek łupin ziaren palmy olejowej i zrębek drewnianych (pobranych ze składowisk niezadaszonych) ilustruje olbrzymią przewagę oferowanego przez nas produktu nad tradycyjnie stosowanymi zrębkami.