Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

Nasza firma ma zaszczyt bycia członkiem organizacji i stowarzyszeń z kręgów biznesowych. Współpracujemy z ekspertami ze środowisk akademickich oraz niezależnych organizacji branżowych. Ponadto współdziałamy z organizacjami specjalizującymi się w obszarach uzupełniających zakres naszych usług doradczych, a w szczególności z zakresu: technologii informatycznych i Internetu, systemów jakości, procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, reklamy oraz marketingu i badań rynku. Poniżej prezentujemy listę oraganizacji, których jesteśmy członkiem:

Polska Izba Biomasy

Polska Izba Biomasy została powołana 26 lutego 2004r. w Warszawie. Aktualnie zrzesza ponad 100 podmiotów gospodarczych z całej Polski, w tym m.in. producentów: biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych, paliw z biomasy, urządzeń do wytwarzania paliw z biomasy, urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy, handlowców sprzedających wyżej wymienione produkty, instytucje i organizacje działające na rzecz wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce.
Podstawowe obszary działalności Izby to:
• udział w tworzeniu lokalnych programów produkcji biomasy i jej energetycznego wykorzystania,
• pomoc w organizacji finansowania projektów z zastosowaniem biomasy,
• wspieranie członków PIB w tworzeniu i realizacji biomasowych i biogazowych projektów inwestycyjnych oraz w produkcji biomasy i urządzeń do jej energetycznego wykorzystania,
• informacja i edukacja w zakresie produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy,
• konsultacja projektów aktów prawnych i regulacji związanych z przedmiotem działalności PIB z resortami i urzędami administracji państwowej.

Business Centre Club

Business Centre Club jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza ponad 1200, głównie prywatnych firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców, obracających kapitałem 200 mld zł i zatrudniających 600 tysięcy pracowników. Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd. Zaangażowanie w działalność klubu oraz uczestnictwo w wielu wydarzeniach biznesowych pozwala na nawiązywaniu wielu kontaktów. Dzięki temu istnieje możliwość wymiany rozwiązań, doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych przez najlepsze firmy na rynku. Pozwala to na pewność, że rozwiązania i praktyki stosowane przez innych są skuteczne i warte tego, by je naśladować.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Stowarzyszenie o charakterze non-profit, zajmujące się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, doradczą, wydawniczą. Misją TNOiK jest kreowanie i promowanie profesjonalnego zarządzania oraz integrowanie środowisk nauki i praktyki dla rozwoju polskiej gospodarki i państwa.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. Świadczy usługi w zakresie opracowywania ekspertyz i analiz ekonomicznych. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą oraz informacyjną w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
w Częstochowie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy regionu tworzącą sprzyjający klimat rozwoju przedsiębiorczości i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów wobec władz administracji samorządowej, państwowej oraz innych instytucji. Mamy nadzieję, że członkowstwo będzie także inspiracją do rozwijania współpracy wzajemnej pomiędzy BMC, a członkami Izby.